Da li ste znali?

8 saveta za pravilnu upotrebu etarskih ulja

Etarska ulja su fiziološki aktivne supstance i sa njima treba postupati vrlo oprezno. Fiziološka svojstva etarskih ulja zavise od toga koja jedinjenja ona sadrže. Naučnici su odredili molekularnu strukturu mnogih komponenti etarskih ulja i istražili kako one deluju na organizam. Međutim, neophodno je pravilno koristiti etarska ulja kako ne bi došlo do stvaranja neželjenih efekata. U nastavku možete pročitati 8 saveta kojih se treba pridržavati pri korišćenju etarskih ulja.

  1. Pažljivo dozirajte etarska ulja i, ako ste u dilemi oko količine, uvek upotrebite manje;
  2. Držite etarska ulja van domašaja dece;
  3. Ne uzimajte etarska ulja oralno;
  4. Ne nanosite nerazređena etarska ulja na kožu i sluzokožu;
  5. Za terapijske namene koristite ulja aromaterapijskog kvaliteta;
  6. Kupujte ulja u tamnim bočicama sa međučepom koji omogućava pravilno iskapavanje ulja;
  7. Izbegavajte korišćenje ulja na čijoj etiketi nema dovoljno informacija o ulju;
  8. Ako etarska ulja koja mogu izazvati fototoksične reakcije koristite u dozama iznad preporučenih, najmanje 12 sati se ne izlažite UV zracima.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published.