Da li ste znali?

Kako čuvati eterična ulja?

Etarska ulja su visoko koncentrovani biljni ekstrakti pa se njima mora pažljivo rukovati.

OBAVEZNO čuvajte etarska ulja van domašaja dece i kućnih ljubimaca. Pošto su jako koncentrovana, etarska ulja nikako ne smeju dolaziti u direktan kontakt sa kožom, već samo razblažena. Zbog lekovitosti etarskih ulja ali i štetnih efekata koje izazivaju ako se ne čuvaju pravilno, neophodno je da znate kako se čuvaju etarska ulja.

  • Za kvalitet etarskih ulja je jako važan kontaktni materijal posude u kojoj se čuva. Nekada su se ulja čuvala u bakarnim posudama, a danas u posudama od aluminijuma, nerđajućeg čelika, stakla ili posudama presvučenim inertnim polimerima i materijal ne sme stupati u interakcije sa molekulima etarskih ulja.
  • Temperatura na kojoj se ulja sladište je takođe veoma važna. Poželjna temperatura je 15-20°C, dok čuvanje na nižim temperaturama nije poželjno osim etarskih ulja igličastog drveća i etarskih ulja citrusa koja se mogu čuvati u hladnjaku. Ukoliko posuda nije do kraja napunjena može doći do kondenzacije vode na nižim temperaturama i kontaminiranja etarskih ulja vodom.
  • Etarska ulja NE SMEJU biti izložena SUNCU. Vlažna i osvetljena mesta mogu dovesti do promene strukture etarskih ulja i izostanka lekovitog delovanja. Zato se pakuju u tamne bočice i čuvaju na tamnom i hladnom mestu.
  • Zaštita od kiseonika je još jedan veoma važan faktor. Kiseonik iz vazduha može stupiti u hemijske reakcije sa pojedinim komponentama etarskih ulja. Zato se etarska ulja pune do vrha posude jer ima premalo kiseonika da bi došlo do oksidacije, a bočice treba zatvarati čim se otkapa potrebna količina i držati ih dobro zatvorene. Etarska ulja koja su dospela u kontakt sa kiseonikom imaju daleko veću sposobnost da izazovu alergijske reakcije na koži i sluzokoži.

Leave a Reply

Your email address will not be published.